„Pasvalios modernizavimas ir plėtra“

2009 m. sukurta „Pasvalia“ buvo pirmoji lokali skaitmeninto kultūros paveldo saugykla. Tačiau sparčiai besivystant informacinėms technologijoms bei augant vartotojų reikalavimams, dabartinis portalas buvo morališkai pasenęs savo išraiškos forma ir nebeatitiko šiuolaikinių vartotojų, ypač jaunimo bei neįgaliųjų, poreikių.

Vykdytu projektu „PASVALIOS modernizavimas ir plėtra“ (Lietuvos kultūros tarybos parama – 4055 Eur) buvo siekiama didinti Pasvalio krašto kultūros paveldo prieinamumą bei patrauklumą, modernizuojant portalą „Pasvalia“ ir plečiant elektronines paslaugas.

Atlikta portalo www.pasvalia.lt tinkamumo naudotis analizė. Jos pagrindu atnaujinta į naudotoją orientuota portalo informacinė struktūra. Taikant inovatyvius metodus ir technologijas sukurtas portalo grafinis dizainas. Atnaujinti paieškos, navigacijos įrankiai ir elektroninės paslaugos. Siekiant užtikrinti portalo saugumą atlikti portalo turinio valdymo sistemos saugumo optimizavimo darbai. Sukurtas „Google Maps“ interaktyvus žemėlapis. Įdiegta interaktyvi, susieta su portale esančiais duomenų metaduomenimis, laiko juosta.

Projekto pradžia 2016 birželio 15 d., projekto pabaiga 2017 m. gruodžio 15 d.