Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčios archyvas


                     

 

 

 

 

Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčia

Švobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

Parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas.

 Evangelikų reformatų bažnyčią Švobiškyje 1606 m. pastatė Upytės apskrities bajoras Martynas Švoba. Buvo reikalaujama, kad pamokslininkas turi mokėti lietuviškai.

1616 m. Švobiškio miestelis sudegė.  Bažnyčia buvo palikta be priežiūros.

Dabartinė mūrinė bažnyčia buvo pastatyta 1789 m. Aplink ją - mūrinė šventoriaus tvora, erdvaus šventoriaus tęsinys - kapinės. 1919 m. Švobiškyje sušauktas Lietuvos evangelikų reformatų sinodas.

2009 m. spalio 10 d. minėtas Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčios 220 metų jubiliejus.

 

Šaltiniai:

1. Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai. T. 2. Biržų apskritis. [Kaunas]: V. Atkočiūnas, 1932.

2. Joniškėlis. Sud. Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas. Vilnius: Akstis, 2007.

3. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčių svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.ref.lt/index.php/lt/parapijos/svobikis

4. Misius K. Švobiškis. Iš Žiemgala, 2002, Nr. 2, p. 24-29.

 

 

Į paieškos puslapį