Dokumentai

Pasvalio gimnazijos mokytojai 1947-ųjų pavasarį

 • Aprašymas:
  Sėdi iš kairės: Rozalija Vaitiekūnaitė, Antanas Vadapalas, Eugenija Šležaitė, Aldona Myškienė, Kazys Ganiprauskas, Alina Lukošiūtė-Bagdonavičienė; antroje eilėje: Bronius Kairys, Emilija Nastopkaitė, Elzė Avižonytė, Aleksandra Mačiukienė, Juozas Velžys, Ona Varneckaitė, direktorius Leonidas Myško, Vytautas Stalnionis, Kalikstas Šimkevičius, Bolius Šimas, Ona Kairienė, Stasys Bačkis
 • Tipas:
  Fotografija
 • Šaltinis:
  Pasvalio PetroVileišio gimnazijos Istorijos muziejus
 • Tema:
  Švietimas
 • Laikotarpis:
  XX a. 5 dešimtmetis
 • Skaitmeninės bylos dydis:
  416.00 kB
 • Naudojimo teisių informacija:
  Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Istorijos muziejus
 • Data:
  1947
 • Vietovė:
  Pasvalys
 • Medžiaga:
  Popierius
Grįžti Papildyti įrašą