Gamtos paminklai

Pajiešmenių botaninis-zoologinis draustinis

Eksploatuoti, dalinai rekultyvuoti buvę molio karjerai, apsemti vandens, apaugę nendrynais, viksvomis, primenantys apžėlusį ežerą. Bendras draustinio plotas – 29 ha. Karjerai vertingi kaip retų ir nykstančių vandens ir pelkių paukščių perėjimo, maitinimosi ir poilsio migracijų metu vietos. Čia peri didysis baublys, ausuotieji, mažieji kragai, gulbės nebylės, didžiosios, rudgalvės ir kuoduotosios antys, dryžiagalvės ir rudgalvės kryklės, nendrinės lingės, laukiai, nendrinės vištelės, perkūno oželiai, brastiniai ir krantiniai tilvikai, upiniai kirlikai. Iš žvirblinio būrio paukščių gausiai peri mažosios ir didžiosios krakšlės, ežerinės nendrinukės, upiniai, margieji ir nendriniai žiogeliai, nendrinės startos, geltonosios kielės, pieviniai kalviukai, kiauliukės. Šalia karjerų esančiose pievose peri griežlės ir putpelės. Iš saugomų varliagyvių rasta raudonpilvių kūmučių. Teritorijoje aptikta trijų retų rūšių vabzdžių: Pterostichus macer, Aporia crataegi, Siona lineata.
1998 m. karjerų teritorija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės saugomu botaniniu draustiniu.

Šaltiniai:
Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 69.
Nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų.
Grįžti Papildyti įrašą