Sakralinės architektūros paveldas

Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Pušaloto miestelyje, Dičiūnų g. 2,6 km į vakarus nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1853 m. Liaudies architektūros formų.
Bažnyčiai 1639 m. paskirta 18 valakų žemės, apie 100 dešimtinių miško. Kunigo Mykolo Baukevičiaus rūpesčiu 1708 m. perstatyta. 1820 m. jai priklausė 10 valakų žemės su Ožkyčių ir Pazukų kaimais. Dvarininko Pranciškaus Karpio ir parapijiečių lėšomis 1853 m. bažnyčia padidinta.
Ilgametis Pušaloto klebonas Feliksas Vereika (apie 1822–1882; palaidotas šventoriuje) apmūrijo kapines, 1879 m. paaukštino bažnyčią, pristatė dvi šonines koplyčias, 1882 m. įrengė vargonus. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. 1855–1862 m. Pušalote klebonavo Antanas Juška (1819–1880). Jis ne tik atnaujino bažnyčią, 1857 m. pastatė kleboniją, bet ir rinko tautosaką. 1896–1912 m. klebonas Jonas Jaskevičius rėmė draudžiamos spaudos platinimą, organizavo slaptas lietuviškas mokyklas, 1898 m. pastatė prieglaudą su parapijos sale.
Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (31,5×11,5 m), su trisiene apside, bokšteliu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi mūrinė varpinė.

Šaltiniai:
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: [žinynas]. – Vilnius: Pradai, 1993.
Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
[†] Pasvalio r. bažnyčios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/sakralin%C4%97-architekt%C5%ABra/7514-%E2%80%A0-pasvalio-r-ba%C5%BEny%C4%8Dios/page2?t=7269%3E
  • Laikotarpis:
    XIX a. 6 dešimtmetis
Grįžti Papildyti įrašą