Pilkapiai, senkapiai, senovės gyvenvietės

Vizorių pilkapis

Vizorių pilkapis (AR-760) yra Pasvalio rajone, Pumpėnų seniūnijoje. Vietovė: 0,8 km į šiaurės rytus nuo Rinkūnų kaimo, apie 200 m į šiaurę nuo dešinio Pyvesos upės kranto, tarp Onai Gaigalienei ir Juozui Bieliauskui priklausančių Vizorių kaimo vienkiemių, kaimo keliuko vakarų pusėje. Pilkapis 15 m skersmens ir 1,2 m aukščio. Aplink sampilą auga trys milžiniškos liepos, o viduryje guli dviejų medinių kryžių liekanos.
Paminklas datuojamas: I tūkstantmečiu. Pilkapio paminklinė teritorija 0,05 ha.
Vizorių pilkapis netyrinėtas. 1971 m. ir 1980 m. paminklą žvalgė Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba, kartografavo Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas.
Žiniose iš Lietuvos žemės vardyno (1936 m. surinko A. Sekas) rašoma, kad šioje vietoje buvo kapeliai, dar stovėjo mediniai kryžiai ir buvo laidojama.
Paminklo teritorijoje draudžiami bet kokie ūkio darbai, išskyrus šienavimą.

Šaltiniai:
Vizorių pilkapis: pasas (AR–760): [mašinraštis]. – Lietuvos TSRS kultūros ministerija, 1984.
Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
Grįžti Papildyti įrašą