Sakralinės architektūros paveldas

Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios, vienuolyno ir varpinės ansamblis

Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia priklauso karmelitų vienuolyno kompleksui. Bažnyčia stovi mūrine tvora aptvertame šventoriuje. Pagrindinis fasadas orientuotas į vakarus. Priešais jį yra vartai į miestelio aikštę (buvusią turgaus). Iš pietų pusės pastatą supa kapinės.
Bažnyčia pastatyta smėlingoje vietoje, dėl to jos pamatai gilūs, sumūryti iš akmenų ant statmenai sukaltų smaluotų rąstų (polių). Sienos – plytų mūras, tinkuotas, stogas dengtas skarda.
Bažnyčia stačiakampė, su pusapskrite apsida, trinavė, halinė. Centrinę navą pratęsia presbiterija, užbaigta pusapskrite apsida. Abipus jos – zakristijos.
Autorius nežinomas. Yra pereinamųjų iš baroko į klasicizmą formų.
Pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1665 m. buvo medinė. Jos fundatoriai smulkūs apylinkės feodalai broliai Jurgis ir Povilas Zavadskiai. 1768 m. pirmoji bažnyčia sudegė. Laikinai pastatyta nedidelė mūrinė, stačiakampio plano, uždengta šiaudų stogu bažnytėlė, vadinamoji „šopa“.
Šiandieninė bažnyčia pradėta statyti 1798 m., baigta – 1810 m. 1818 m. įrengtas interjeras, bažnyčia pašventinta.
1871–1878 m. klebono S. Kuprevičiaus iniciatyva sudėti nauji langų rėmai, panaikintas vienuolių choras, didysis altorius pritrauktas prie apsidos sienos. Navų lubos buvo padengtos drobe. Ant jos cilindrinių lubų puskliautės centrinėje navoje nutapytos daugiafigūrės kompozicijos–vaizdai iš Marijos gyvenimo.
1911–1914 m. iškirstos į prienavį šoninės durys, plytinės grindys pakeistos lentinėmis, išmūryta nauja sakykla, įdėti geležiniai langų rėmai, sudėti spalvoti ir matiniai stiklai, presbiterijos languose – ornamentiniai vitražai.
Vienuolyno namas priklauso karmelitų vienuolyno kompleksui. Vienuolynas įkurtas 1665 m., fundatoriai smulkūs apylinkės feodalai broliai Jurgis ir Povilas Zavadskiai. Buvo medinis, 1797 m. sudegė. 1823 m. karmelitų vienuoliai pasistatė naują – mūrinį, šiandien tebestovintį pastatą. Tai ilgo stačiakampio plano statinys. Patalpos jame buvo išdėstytos koridoriaus sistema. Vienuolyną ir bažnyčią jungė uždaras koridorius.
1832 m. carinė valdžia vienuolyną uždarė, turtą konfiskavo. Pastate įsikūrė klebonija. Nuo 1965 m. veikė senelių invalidų namai.

Šaltiniai:
Virginijos Varanauskienės (Pasvalio r. savivaldybės investicijų ir valdymo skyriaus kultūros vertybių specialistės) tekstas.
Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
[†] Pasvalio r. bažnyčios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/sakralin%C4%97-architekt%C5%ABra/7514-%E2%80%A0-pasvalio-r-ba%C5%BEny%C4%8Dios?t=7269


  • Laikotarpis:
    XVIII a. 10 dešimtmetis
Grįžti Papildyti įrašą