Paminklai

Atminimo lentos 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų Pumpėnų valsčiaus savanoriams, Vyčio kryžiaus kavalieriams ir kryžius Nepriklausomybei

Pumpėnų miestelio centre, Ąžuolyno aikštėje, trys atminimo lentos Nepriklausomybės kovų dalyviams ir kryžius Nepriklausomybei atidengti 2018 m. gegužę.
Atminimo lentose įamžinta per 140 Pumpėnų valsčiaus kilusių laisvės kovų dalyvių, iš jų – aštuonių Vyčio kryžiaus kavalierių – pavardės. Apdovanoti Vyčio kryžiumi: Juozas Gvazdauskas, Vladas Kasperavičius, Jonas Lelis, Jonas Marmakas, Petras Jasiūnas, Jonas Laurinaitis, Andrius Liukpetris ir Bronius Paškevičius.
Laisvės kovotojų pavardės įamžintos trijose atminimo lentose. Atėję prie memorialo, lankytojai kairėje pusėje esančioje lentoje ras 1918–1920 m. Nepriklausomybės kovose dalyvavusių Pumpėnų valsčiaus savanorių pavardes, vidurinėje iškaltos aštuonios Vyčio kryžiaus kavalierių pavardės, o dešinėje pusėje įrengtoje lentoje įamžintos valsčiaus milicininkų, partizanų, karių pavardės.
Pumpėnų seniūnės Reginos Rapkevičienės užsakymu, atminimo lentas pagamino paminklų meistras Valdemaras Mackevičius iš Joniškėlio. Jas atidengė Vyčio kryžiaus ordino kavalierių vaikai – Talkoniuose gyvenantis Petras Jasiūnas ir iš Vilniaus atvykę Petras Gvazdauskas bei jo sesuo Apolonija.

Šalia atminimo lentų vėl stovi kryžius. Jis buvo pastatytas ir pašventintas Pumpėnų miestelio aikštėje 1928 m. Jį pastatė Pumpėnų pavasarininkai. Kryžius tapo tautinių ir religinių švenčių minėjimo vieta. Kažkur greta stovėjo medinis „Vilniaus bokštas“ – Gedimino pilies bokšto formos tribūna, iš kurios skambėdavo patriotinės kalbos.
Apie 1960 m. sovietų okupantai kryžių nugriovė. Nuo sunaikinimo jį išgelbėjo dvi sesutės: nutempė sunkų kryžių į varpinę ir paslėpė už senų baldų. Ten jis išbuvo iki 2015 m., kai viena iš gelbėtojų, jau garbaus amžiaus Bronė Čekanauskienė, prasitarė, jog tai tas pats dingusiu laikytas kryžius.
Paminklines lentas ir atstatytą autentišką kryžių pašventino Pumpėnų parapijos klebonas Domingo Avellaneda.

Šaltiniai:
Kanišauskas, Sigitas. Garbingą Pumpėnų praeitį mena memorialinės lentos ir kryžius // Darbas. – 2018, geg. 10, p. 1, 3.
Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 6.
Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.


Grįžti Papildyti įrašą