Sakralinės architektūros paveldas

Motiejūnų koplyčia

Motiejūnų koplyčia yra Motiejūnų kaimo kapinėse, Motiejūnų k., Krinčino sen., 9 km nuo Krinčino miestelio. Mūrinė, su mediniu altoriumi, pastatyta 1848 m. bajoro Aleksandro Vereščinsko rūpesčiu. 1850 m. koplyčiai suteiktas vyskupo indultas.
Į Motiejūnų koplyčią sakyti pamokslų atvykdavo Krinčine 1866–1872 m. vikaravęs poetas Antanas Vienažindys. Jis buvo mylimas parapijiečių: vyrai nustodavo šienavę ir eidavo paklausyti pamokslo. Jaunasis kunigas buvo linksmo būdo, tačiau rimtas. Užsiėmė tautos švietimu, rėmė knygnešius, kovojo su rūkymu. Likę pasakojimų, kaip jis vyrų pypkes sudaužęs, sakydamas, vyrai, sudėkit į krūvą, pašventinsiu. Krinčino apylinkėse jam patiko ne vien žmonės, bažnyčia, bet ir gamta, versmės.
Į koplyčią melstis ėjo Motiejūnų, Gulbinėnų, Berčiūnų, Ruopiškių, Ličiūnų, Varžų, Šukionių žmonės. Koplyčios raktus turėjo „pakapinis“ Lionginas Šukys. Vietos žmonių dar menama Gulbinėnų dvaro ponia Eugenija Varašinskienė, jos pačios siuvinėtas altoriaus užtiesalas su monograma „EW“.

Apie Krinčino parapiją
XIX a. Krinčino parapija buvo gerokai didesnė nei šiandieninė. Ji apėmė dar ir dalį dabartinių Daujėnų ir Gulbinėnų parapijų. 1863 m. Krinčino parapijoje gyveno 4689 žmonės. Oficiali statistika teigia Panevėžio apskrities Krinčino apylinkėje buvus 8 valstiečių bendruomenes su 19 kaimų ir 838 valstiečių kiemais. Be pagrindinės Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Krinčine dar buvo filijinė bažnyčia Daujėnuose bei nedidelė 1848 m. bajoro A. Vereščinsko pastatyta koplytėlė Motiejūnų kaimo kapinaitėse netoli Gulbinėnų, kurią išgarsino 1866 m. liepos mėnesį atkelto kunigo Antano Vienažindžio tenai sakyti pamokslai.

Motiejūnų koplyčios dabartis
Koplyčia neveikianti, nuo sovietmečio buvo apleista. Gulbinėnų bendruomenės pastangomis gaivinama jos istorija. 2016 m. sutvarkytas stogas (uždėta nauja skarda), užsandarintas rūsys, kuriame išlikę palaidojimų.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimu koplyčia įrašyta į lankytinų objektų sąrašą.

Šaltiniai:
Ką pasakoja senųjų pastatų požemiai // Darbas. – 2020, rugs. 29, p. 5.
Krinčius, Algimantas. 1863–1864 metų sukilimo epizodai Krinčino parapijoje // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 2 (35), p. 21‒26.
Krinčius, Algimantas. Kunigas Antanas Vienažindys Krinčine // Sandrava. – 2013, Nr. 1 (59), p. 6-7.
Šatas, Vytautas. Koplyčia // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2010, Nr. 2 (29), p. 33–37.
Europos paveldo dienos Pasvalyje: ką pasakoja senųjų pastatų požemiai? [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://welovelithuania.com/europos-paveldo-dienos-pasvalyje-ka-pasakoja-senuju-pastatu-pozemiai/ [žiūrėta 2021 01 25].
Sprendimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo. 2017 m. vasario 13 d. Nr. T1-3. Pasvalys [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=rivwzvpvg&documentId=b9694360f3c111e6be918a531b2126ab&category=TAD [žiūrėta 2021 01 25].
Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • Laikotarpis:
    XIX a. penktasis dešimtmetis
Grįžti Papildyti įrašą