Juozas Kiaušas (1903–1993)

 

Ilgametis Pasvalio miesto gydytojas, Pasvalio miesto Garbės pilietis Juozas Kiaušas gimė 1903 m. Šiaulių k., Anykščių r., mirė 1993 m. Pasvalyje.

1935 m. jaunas gydytojas J. Kiaušas, baigęs Kauno universiteto medicinos fakultetą, atvyko į Pasvalį. Čia 1935 m. rugpjūčio 2 d. Biržų apskrities valdybos buvo paskirtas Pasvalio ambulatorijos vedėju. Devyneri metai praleisti besidarbuojant šiame poste žmonių sveikatos labui.

1944 m. rudenį gydytojas J. Kiaušas tapo Pasvalio gimdymo namų vedėju, o 1948 m. – ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Daug praktikos turintį gydytoją labiausiai traukė terapija. Todėl nuo 1954 m. Jis terapeutu darbavosi beveik ketvirtį amžiaus – iki išėjimo į pensiją 1978 m.  
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas J. Kiaušui suteiktas už ilgametį ir nepriekaištingą darbą gydant miesto ir rajono žmones. Pasvalio miesto tarybos 1991 m. gegužės 21 d. sprendimas. 


 

 

Palinauskienė, S. Ištikimas gydytojo priesaikai // Darbas. – 1978, birž. 17, p. 3.

Kazlauskas, A. Gyvenimo prasmė – kitiems padėti // Darbas. – 1988, liep. 19, p. 2.

Būtėnienė, Regina. Kur prisiminimai gyvi // Darbas. – 1992, saus. 15, p. 1–2.

Su savo daktaru atsisveikinant... // Darbas. – 1993, kovo 20, p.  1.