Spaudoje

Grubinskienė, Regina. Paminėta Knygnešio diena. – Iliustr. // Darbas. – 2024, kovo 22, p. 5. Apie bibliotekoje vykusį literatūrinį renginį „Knyga neša šviesą“, skirtą Knygnešio dienai. Jo metu buvo kalbėta apie virtualų turą „Knygos kelias: nuo knygnešių iki modernios bibliotekos“, kuris yra susijęs su e. biblioteka „Pasvalia“.

Dovana bibliotekai / parengė Vartotojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė // Darbas. – 2024, saus. 26, p. 12. Apie į e. biblioteką „Pasvalia“ įkeltą žurnalisto Vytauto Kazakevičiaus ir rašytojų Mariaus Katiliškio, Zinaidos Nagytės-Katiliškienės korespondenciją. 1966–1984 m.

Istorija: vadovėlis 5 klasei / Norbertas Černiauskas, Mindaugas Nefas. – Vilnius: „Baltų lankų“ vadovėliai, [2023]-. – D. 2., p. 112. Vadovėlio VIII skyriuje panaudota paminklo karininkui J. Stapulioniui fotografija iš e. bibliotekos „Pasvalia“.

Lipnickaitė, Laura. Pasvalio biblioteka minėjo 85-metį. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2023, Nr. 2, p. 39. Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 85-ąją gyvavimo sukaktį, įgyvendintą su e. biblioteka „Pasvalia“ susijusį projektą „Knygos kelias: nuo knygnešių iki modernios bibliotekos“ bei vykusius 85-ojo jubiliejaus minėjimo renginius.

Magelinskienė, Zina. Brangiausia dovana. – Iliustr. // Darbas. – 2023, saus. 12, p. 1–2. Apie Sausio 13-osios dienos įvykius Lietuvoje. Straipsnyje panaudota fotografija iš e. bibliotekos „Pasvalia“.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Atminties kelionėje. Nuo Albino Vaitkaus iki Mariaus Katiliškio, nuo Pasvalio iki pasvaliečių. – Iliustr. – Rubrika: Nematerialus krašto kultūros paveldas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2022, Nr. 2 (53), p. 76–79. Apie Pasvalio bibliotekoje veikiantį rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Straipsnyje cituojama informacija iš e. bibliotekos „Pasvalia“ modulio – interaktyvaus interneto tinklalapio „Mariaus Katiliškio atminimo kambarys“.

Krinčino bažnyčios mirties metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – [Panevėžys]: Savilaida [i.e. Panevėžio spaustuvė], 2022-. - D. 1: 1744–1848. – 2022, p. 3. Knygos pratarmėje paminėta Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

Raubonyse – restauruoto malūno atidarymas / parengė Asta Bitinaitė // Darbas. – 2022, rugpj. 20, p. 1, 4. Apie vyksiantį amatų ir meno festivalį „Vilnonės dienos“ Raubonių vandens malūne-vilnų karšykloje ir šio malūno atidarymą. Straipsnyje panaudota fotografija iš e. bibliotekos „Pasvalia“.

Kanišauskas, Sigitas. Nors užtvankų būklė prasta, tačiau jos nebus griaunamos. – Iliustr. // Darbas. – 2022, rugpj. 13, p. 1–2. Apie Pasvalio rajono užtvankas ir jų būklę. Straipsnyje minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti informaciją apie Pasvalio miesto vandens malūną bei peržiūrėti nuotraukų galeriją.

Kanišauskas, Sigitas. Dalijosi mintimis apie Sąjūdžio istorijos saugojimą ir viešinimą. – Iliustr. // Darbas. – 2022, birž. 4, p. 4. Pasvalio krašto muziejuje organizuotame susitikime su Pasvalio sąjūdžio kūrėjais susitiko buvusi Sąjūdžio atsakingoji sekretorė, Seimo kanceliarijos parlamentarizmo ir istorinės atminties skyriaus vadovė Angonita Rupšytė, Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės patarėjai Gabrielė Žaidytė bei Darius Žeruolis bei Vyriausybės vadovės kanceliarijos viešojo valdymo grupės patarėja Diana Varnaitė. Straipsnyje minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima susipažinti su Pasvalio rajono Sąjūdžio dokumentais, laikraščio „Pasvalio Sąjūdis“ numeriais.

„Šis tas apie Pasvalio krašto žmonių popierius Vileišių rūmuose“ / parengė Kristina Balčiūnaitienė // Darbas. – 2022, bal. 14, p. 3. Apie renginį „Šis tas apie Pasvalio krašto žmonių popierius Vileišių rūmuose“, kuris vyko Pasvalio krašto muziejuje. Straipsnyje panaudota fotografija iš e. bibliotekos „Pasvalia“.

Patvirtino visų trijų kultūros įstaigų veiklos ataskaitas / parengta pagal Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus ir Kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitas // Darbas. – 2022, bal. 12, p. 2. Apie 2022 m. kovo 30 d. Pasvalio r. savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus, Kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitas. Paminėti e. bibliotekos „Pasvalia“ 2021 metų ataskaitos duomenys. 

Kanišauskas, Sigitas. Savanorystei durys atviros, tik ne pro visas norima eiti. – Iliustr. // Darbas. – 2022, vas. 15, p. 1, 5. Apie savanorystę Pasvalio rajono institucijose; minimas bibliotekos savanoris Edvinas Krupskis, kurio nuskenuotos senosios knygos vėliau yra įkeliamos į e. biblioteką „Pasvalia“. 

Kulevičius, Salvijus. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema. – Iliustr. – Rubrika: Praeities atgarsiai dabartyje // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2021, Nr. 2 (51), p. 79–85. Apie senųjų Pasvalio krašto vėjo malūnų šeimininkus; pateikiama informacija apie Paliepių malūną, kurią galima rasti „Pasvalios“ modulyje „E. gidas“.

Kanišauksas, Sigitas. Popierinis enciklopedijos variantas užleidžia vietą elektroniniam. – Iliustr. // Darbas. – 2022, vas. 3, p. 4. Apie Pasvalio kraštiečų bendrijos iniciatyvą – parengti Pasvalio krašto enciklopediją. Paminėta e. biblioteka „Pasvalia“. Išsprendus visus techninius e. bibliotekos „Pasvalios“ modernizavimo reikalus, enciklopedija galėtų tapti šios e. bibliotekos dalimi.

Kanišauskas, Sigitas. Iš Petriškių kaimo kilusio lakūno dienoraščiai atskleidžia įsimintiną jo karjerą. – Iliustr. – Rubrika: Atsigręžimai į praeitį // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2021, Nr. 1 (50), p. 35–42. Apie karo ir civilinės aviacijos lakūno Simo Mockūno svarbiausius gyvenimo ir veiklos etapus. Straipsnyje panaudotos fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Pasvalio bažnyčios mirties metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – [Panevėžys]: Savilaida [i.e. Panevėžio spaustuvė], 2021-. – [T.] 1: 1743–1848. – 2021, p. 3. Knygos įvade paminėta Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi Pasvalio rajono kraštai: Kiemėnų dvaras. – Iliustr. // Darbas. – 2021, bal. 20, p. 4. Apie Kiemėnų dvarą ir jo istoriją; minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti informaciją apie šį dvarą.

Butkevičius, Algirdas. Puoselėjęs liaudies meną ir kultūrą. Dailininko Antano Jaroševičiaus 150-osioms gimimo metinėms. – Iliustr. – Rubrika: 2020-ieji – Tautodailės metai // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2 (49), p. 46–51. Apie dailininko Antano Jaroševičiaus gyvenimo ir kūrybos kelią. Straipsnyje panaudotos fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Ajolytė, Brėkšta. Mūsiškiai upių vingiai: Čeriaukštė. – Iliustr. // Darbas. – 2021, saus. 21, p. 5. Apie Čeriaukštės upę ir Tauprių kaimą, penkis kilometrus nutolusį nuo Saločių miestelio. Straipsnyje remtasi ir Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“ talpinama informacija apie Tauprių kaimą ir kadaise netoli Čeriaukštės upės įsikūrusius: Skruzdėlynės, Pačeriaukštės, Globinų ir kitus kaimus. 

Kraptavičiūtė, Kotryna. Pasivaikščiojimai po Pasvalį: knygnešystės atminimas mieste. – Iliustr. // Darbas. – 2020, gruod. 1, p. 5. Apie knygnešystės fenomeną Lietuvoje, lankytinas Pasvalio miesto vietas, kurios susijusios su knygnešystės atminimu. Straipsnyje remtasi ir Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“ talpinama informacija.

Magelinskienė, Zina. Svetingai kviečia dar dešimt naujų lankytinų vietų. – Iliustr. // Darbas. – 2020, lapkr. 10, p. 5. Apie oficialaus Pasvalio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo atnaujinimą. Straipsnyje panaudotos fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Kanišauskas, Sigitas. Nuo senojo tilto vilnijo Bernardo Brazdžionio poezijos posmai. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugpj. 20, p. 6. Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuojamų Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ renginius; minima virtuali paroda „Bernardo Brazdžionio sugrįžimas“, kurią galima rasti Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“ (www.pasvalia.lt).

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (III). – Iliustr. – Rubrika: Atsigręžimai į praeitį // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 1 (48), p. 15–21. Apie Pušaloto, Joniškėlio ir Gulbinėnų bažnyčių varpų istorijas; straipsnyje panaudoti istoriniai faktai iš Pušaloto parapijos bažnyčios 1854 metų perdavimo inventoriaus akto, kuris yra talpinamas Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“.

Kanišauskas, Sigitas. Tęsiantis remontui biblioteką užplūdo ir naujos knygos. – Iliustr. // Darbas. – 2020, birž. 20, p. 3. Apie Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veiklą paskelbus karantino pabaigą ir pradėjus bibliotekos pastato remonto darbus pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Tarptautinis bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių socialinės sanglaudos stiprinimui“; minimi virtualūs e. bibliotekos „Pasvalia“ maršrutai, galimybė e. bibliotekoje susipažinti su Pasvalio krašto nekilnojamojo kultūros paveldo objektais.

Nacionalinė bibliotekų savaitė 2020 ateina pas Jus! / Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos inf. – Iliustr. // Darbas. – 2020, bal. 21, p. 4. Apie 2020 m. balandžio 23–29 d. Lietuvos viešosiose bibliotekose rengiamą Nacionalinę bibliotekų savaitę, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos padalinių organizuojamus renginius, veiklas, akcijas; minima virtuali kelionė „Keliauk po Pasvalio kraštą ir pažink nekilnojamojo kultūros paveldo objektus e. bibliotekoje „Pasvalia“.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Puigiškiai. – Iliustr. // Darbas. – 2020, bal. 2, p. 1, 3. Apie Pasvalio rajono šiaurės rytuose esantį Puigiškių kaimą, šioje vietovėje stovintį Puigiškių dvarą ir jo istoriją; minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti informaciją apie šį dvarą. 

Leliškių mūšio 75-mečiui / parengė Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. – Rubrika: Atmintis // Darbas. – 2020, vas. 20, p. 3. Apie Pasvalio r. Leliškių mūšio vietą menantį paminklinį akmenį bei šio mūšio 75-erių metų sukaktį; minima Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie Leliškių mūšio įamžinimo vietą. 

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Ožkyčiai. II dalis. – Iliustr. // Darbas. – 2020, vas. 11, p. 4. Tęsiamas pasakojimas apie Ožkyčių kaimą Pasvalio rajono pietiniame pakraštyje – apie Ožkyčių, Medikonių dvarus ir kaimo gyventojus; minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti informaciją apie Medikonių dvarą. 

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Ožkyčiai. I dalis. – Iliustr. // Darbas. – 2020, vas. 6, p. 1, 3. Apie pietiniame Pasvalio rajono pakraštyje esančius Ožkyčių, Šedeikonių kaimus, Panevėžio rajono Medikonių kaimą; minima e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti informaciją apie Ožkyčių ir Šedeikonių pilkapius.

Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – Krinčinas [i.e. Panevėžys]: Savilaida [i.e. Panevėžio spaustuvė], 2013-. D. 3: 1848–1898: (santrauka-vertimas). – 2020, p. 3. Knygos pratarmėje paminėta Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Kliuokmaniškis. – Iliustr. // Darbas. – 2019, gruod. 28, p. 1, 4–5. Apie Kliuokmaniškio kaimą, kuris yra išsidėstęs tiek Pasvalio, tiek Panevėžio rajonų ribose; minima Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“, kurioje galima rasti koordinates, informaciją ir nuotraukas apie geologinį gamtos paminklą – Banionių akmenį.

2019 metų kultūrinio gyvenimo kronika / parengė Bronislava Lapinskaitė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2 (47), p. 92–95. Apie Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“ parodos „Dešimt metų su Pasvalia“ pristatymą.  

Talačka, Adolfas. Bronius Krivickas. Šeima. Pervalkai. – Iliustr. – Rubrika: 100-osioms Broniaus Krivicko gimimo metinėms // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2 (47), p. 39–41. Apie partizano Broniaus Krivicko šeimos narių likimus. Panaudotos dvi fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (II). – Iliustr. – Rubrika: Atsigręžimai į praeitį // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2 (47), p. 14–20. Apie Krinčino, Skrebotiškio, Daujėnų ir Kyburių bažnyčių varpų istorijas. Panaudotas Skrebotiškio Romos katalikų parapijos bažnyčios 1925 m. inventoriaus ir vėlesnio laikotarpio dokumentų fragmentas iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Balčiūnienė, Alma, Mikalajūnaitė, Toma. Per Europos kultūros paveldo dienas kviečiame keliauti Mariaus Katiliškio pėdsakais. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugs. 7, p. 3. Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos puoselėjamą rašytojo ir buvusio bibliotekos vedėjo Albino Vaitkaus (slapyv. Mariaus Katiliškio) atminimą, rašytojo atminimo kambarį, A. Vaitkaus (M. Katiliškio) pirmosios žmonos Elizabetos Avižonytės dukterėčios Ilonos Bičkuvienės Pasvalio krašto e. bibliotekai „Pasvalia“ dovanotus vertingus dokumentus bei Europos kultūros paveldo dienomis rengiamą ekskursiją ir edukaciją po miestą „Rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos pėdsakai Pasvalyje, jų įamžinimas bei aktualizavimas“.

Pranešimas dėl duomenų viešinimo // Darbas. – 2019, rugpj. 3, p. 6. Dėl numatomo Gustonių kaimo pradžios mokyklos 1923–1924 metų dienyno viešinimo Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“. 

Pranešimas dėl duomenų viešinimo // Darbas. – 2019, liep. 16, p. 6. Dėl numatomo Gustonių kaimo pradžios mokyklos 1923–1924 metų dienyno viešinimo Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Artyn šaknų – auginant giminės medį. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 16, p. 1, 3. Apie Švobiškyje (Pasvalio rajonas) gyvenantį kraštotyrininką, giminės genealogijos tyrinėtoją Stasį Velykį, minima Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.  

Grinevičiūtė, Agnė. Valstybės apdovanojimu įvertinta Pasvalio bibliotekos direktorė: „Jis įkvepia su dar didesne atsakomybe ir pareiga priimti naujus iššūkius“. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 9, p. 1–2. Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentę Danguolę Abazoriuvienę, įvertintą valstybės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Straipsnyje minima Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

2018 metais kraštiečių išleistų knygų apžvalga: Lankstinukai / parengė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Alma Balčiūnienė. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 92–95. Apie dešimties metų gyvavimo sukaktį 2019-aisiais švenčiančios Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“ leidinuką „Atrask Pasvalią naujai“.

Kulevičius, Salvijus. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II). – Iliustr. – Rubrika: Praeities atgarsiai dabartyje // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 61–74. Apie senųjų Pasvalio krašto vėjo malūnų istoriją. Panaudotos Kidžionių, Pušaloto, Smilgių, Vienžindžių vėjo malūnų fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

Mikalajūnaitė, Toma. Paminėtas „Pasvalios“ 10-metis : Pasvalys // Tarp knygų. – 2019, Nr. 5, p. 39. Apie kraštotyrinės spaudinių, fotografijų ir dokumentų parodos „Dešimt metų su Pasvalia“ pristatymą ir e. bibliotekos „Pasvalia“ 10 metų sukaktį.

Bitinaitė, Asta. Metų skaitytojos vardą pelniusi Kalno kaimo senjorė labiausiai mėgsta detektyvus. – Iliustr. – Rubrika: Šiandien – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena // Darbas. – 2019, geg. 7, p. 1, 3. Apie geriausių 2018 metų skaitytojų apdovanojimus Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje; specialiu bibliotekos prizu ir padėkos raštu apdovanotas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Gražvydas Balčiūnaitis už elektroninės bibliotekos „Pasvalia“ pildymą fotografijomis, už nuoširdžią pagalbą įvairiose bibliotekos veiklose.  

Aničas Jonas, Balčiūnaitis Gražvydas. Visi lietuviai, kur tik jie yra – viena tauta. – Iliustr. – Rubrika: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2018, Nr. 2 (45), p. 72–78. Apie Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių šventimą Pasvalio krašte. Panaudota fotografija iš Juozapo Mineikio archyvo (šaltinis – www.pasvalia.lt).

Kazilionytė, Vitalija, Genytė Jūratė. Likęs su mumis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2004-. - [T.] 6, 2018, p. 200–210. Apie rašytoją ir bibliotekininką Marių Katiliškį, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos įkūrimo istoriją, dabartinę veiklą. Paminėta Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Užmirštoji istorija: Vaškų miestelyje klestėjo pieno pramonė. – Iliustr. // Darbas. – 2018, lapkr. 15, p. 4. Apie Vaškų miestelyje veikusią pieninę; jos istorijai atskleisti panaudotos fotografijos iš Pasvalio krašto e. bibliotekos „Pasvalia“.

„Pasvalios“ e. gidas kviečia keliauti po mūsų kraštą! – Iliustr. // Darbas. – 2018, bal. 7, p. 5. Apie elektroninės Pasvalio krašto bibliotekos „Pasvalia“ (www.pasvalia.lt) modulį e. gidą, kuris yra skirtas nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams pažinti.

Kraštotyra // Biblioteka tau: 80 Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo metų / sudarė Alma Balčiūnienė, Rita Bedulytė. – Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2017. – P. 11.

Bitinaitė, Asta. Bibliotekos 80-metis: nors jau atrodė, kad kompiuteris sunaikins knygą... – Iliustr. // Darbas. – 2017, rugs. 12, p. 1, 3. Apie Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos 80-ojo jubiliejaus minėjimo šventę „Ekskursija laiku: žvilgsnis į knygą, kultūrą, istoriją kitu kampu“. Minima 2009 m. sukurta e. biblioteka „Pasvalia“. 

Kanišauskas, Sigitas. Atnaujinta PASVALIA atveria dar gilesnius paveldo lobynus. – Iliustr. // Darbas. – 2017, geg. 18, p. 3. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko diskusija apie atnaujintą elektroninę krašto kultūros paveldo duomenų bazę, kurioje dalyvavo aktyviausi projekto partneriai ir talkininkai.

Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos / [parengė Algimantas Krinčius]. – Krinčinas [i.e. Panevėžys]: Savilaida [i.e. Panevėžio spaustuvė], 2014–2018. – D. 3: 1848–1910: (santrauka-vertimas). – 2017, p. 6. Knygos įvade paminėta Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“.

Grinevičiūtė, Agnė. Mielieji skaitytojai. – Iliustr. – Rubrika: Redaktorės žodis // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2016, Nr. 2 (41), p. 1. Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ 2016 m. Nr. 2 apžvalga, kurioje minima viena iš „Pasvalios“ sumanytojų ir kūrėjų, šviesios atminties bibliotekininkė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro vedėja Vitalija Kazilionytė. 

Kazilionytė, Vitalija. Pasvalia – arčiau bendruomenės ir žmogaus. – Iliustr. – Rubrika: Nematerialus krašto kultūros paveldas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2014, Nr. 1 (36), p. 39–44.
Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kuriamą Pasvalio krašto e. biblioteką „Pasvalia“.

Kazilionytė, Vitalija. 1863–1864 metų sukilimo kelias virtualioje erdvėje. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 8, p. 5.
Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projekto, skirto jubiliejiniams sukilimo metams, įgyvendinimą – Pasvalio krašto kultūros paveldo e. bibliotekoje „Pasvalia“ parengtą interaktyvų žemėlapį „1863–1864 metų sukilimas Pasvalio krašte“.

Kazilionytė, Vitalija. Saugi poetės Liūnės Sutemos atminimo užuovėja tebūnie Pasvalyje. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 21, p. 4. Poetės Liūnės Sutemos – Zinaidos Nagytės-Katiliškienės atminimui apie poetės ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos draugystę, leidimą e. bibliotekoje „Pasvalia“ viešinti rašytojo Mariaus Katiliškio dokumentus. 

Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m. / Jonas Aničas. – Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2012, p. 150. Panaudota Balsių vandens malūno fotografija iš e. bibliotekos „Pasvalia“.

Į Ispanijos miestą Burgosą – užmegzti naujų ryšių. – Iliustr. – Rubrika: Įspūdis // Darbas. – 2012, lapkr. 13, p. 4.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojos, Pasvalio krašto paveldo e. bibliotekos „Pasvalia“ (www.pasvalia.lt) atstovės įspūdžiai iš tarptautinės „Europeanos“ (www.europeana.eu) konferencijos Ispanijoje.

Slovėnes domino virtualūs bibliotekos projektai / „Darbo“ inf. – Iliustr. // Darbas. – 2012, spal. 18, p. 4. Minimas e. bibliotekos „Pasvalia“ pristatymas Slovėnijos bibliotekininkėms.

Mikalajūnaitė, Toma, Markevičienė, Lijana. Edukacinės programos „PASVALIA arčiau žmogaus“ kelionės po mūsų kraštą // Darbas. – 2012, kovo 15, p. 4.
Pasvalio krašto kultūros paveldo sistemos PASVALIA pristatymas Pasvalio rajono mokyklose.

Genytė, Jūratė. Mūsų „Pasvalia“: Pasvalys. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2012, Nr. 2, p. 33.
Apie Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusį seminarą „Jūsų ir mūsų Pasvalia“.

Markauskas, Juozas. Pasvalia – krašto paraiška išlikti pasaulio atmintyje : [pranešimas] // Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo Pasvalios iki Europeanos. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2011. – P. 55–62.

Kazilionytė, Vitalija. Pasvalia – krašto paraiška išlikti pasaulio atmintyje II : [pranešimas]. – Iliustr. // Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo Pasvalios iki Europeanos. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2011. – P. 75–83.

Bitinaitė, Asta. Tiesiog užsukite į svetainę „Pasvalia“. – Iliustr. // Darbas. – 2011, gruod. 8, p. 3.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Pasvalia arčiau žmogaus“ baigiamasis seminaras apie virtualią biblioteką „Jūsų ir mūsų Pasvalia“.

Genytė, Jūratė. Nuo Pasvalios iki Europeanos: konferencija apie vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimą : Pasvalys // Tarp knygų. – 2011, Nr. 4, p. 35–36.
Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusią konferenciją.

Kazilionytė, Vitalija. Pasvalia: natūralus provincijos noras išlikti // Tarp knygų. – 2010, Nr. 11, p. 18–20.
Apie Pasvalio krašto skaitmeninės bibliotekos – portalo www.pasvalia.lt kūrimą.

Kanišauskas, Sigitas. „Pasvalios“ sklaidos startas prasidėjo nuo konferencijos. – Iliustr. // Darbas. – 2010, lapkr. 18, p. 5.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija „Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo „Pasvalios“ iki „Europeanos“.

Kanišauskas, Sigitas. Su „Pasvalia“ – į platesnius vandenis // Darbas. – 2010, lapkr. 6, p. 1.
Pristatoma lapkričio 9 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyksiančios konferencijos „Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo „Pasvalios“ iki „Europeanos“ programa.

Kanišauskas, Sigitas. Krašto kultūros paveldas keliasi į virtualiąją erdvę. – Iliustr. // Darbas. – 2010, saus. 14, p. 4.
Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projekto „Krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldas virtualioje erdvėje“ rezultatą – šią savaitę pradėjusį veikti interneto portalą www.pasvalia.lt.