Apie Pasvalią

PASVALIA – tai virtuali Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistema, kurios virtualiomis paslaugomis gali naudotis tiek Pasvalio, tiek Lietuvos ir užsienio vartotojai per bendrą portalą www.pasvalia.lt.

Pradžia. 2009 m. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai inicijavus projektą „Krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldas virtualioje erdvėje“ (finansuotas Kultūros ministerijos – 16 000 litų), sukurta pirmoji Lietuvoje lokali skaitmeninto krašto kultūros paveldo duomenų bazė.

Turinys. Kaupiami kilnojamieji ir nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. Vieni jų – jau plačiai žinomi ne tik Pasvalyje, bet ir Lietuvoje, kiti gi – lig šiol institucijų saugyklose slėptos tik dabar viešumai atvertos unikalios vertybės.

Kilnojamasis paveldas: tekstiniai dokumentai (senosios knygos, senoji periodinė spauda, rankraščiai, archyviniai dokumentai, senosios rašytinės bažnyčių archyvų knygos), ikonografiniai dokumentai (žemėlapiai, atvirukai, fotografijos, brėžiniai, paveikslai, grafikos kūriniai, vitražai, skulptūros, freskos, keramikos dirbiniai), vaizdo ir garso dokumentai.

Nekilnojamasis kultūros paveldas supažindina su Pasvalio krašto archeologijos, architektūros, istorijos ir kultūros, urbanistikos bei gamtos paminklais.

Geografinė aprėptis. Krašto geografinės ribos peržengia dabartinio Pasvalio rajono teritoriją ir atitinka tarpukario Lietuvos laikotarpio į Biržų ir Panevėžio apskritis patekusių 13-os parapijų, dabar priklausančių Pasvalio dekanatui, vientisos teritorijos ribas.

Padėka

Projekto vykdytojai už finansinę paramą dėkoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Pasvalio rajono savivaldybei, Zinai Katiliškienei (poetei Liūnei Sutemai), už techninę paramą – skenavimo įrangą – Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Už profesionalią pagalbą kuriant duomenų bazę nuoširdi padėka Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanui, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktoriui docentui daktarui Rimvydui Laužikui.

Dėkojame krašto paveldo duomenų bazės ir portalo kūrėjams – UAB „DIZI“ ir vadybininkui Juozui Markauskui.

Į titulinį puslapį